نمایش 1 - 1 از 1
شهید مطهری به معنای واقعی کلمه یک معلم بود. رهبر انقلاب اسلامی: به همه و به خصوص به معلمین توصیه میکنم دست‌ نوشته‌ها و سخنرانی‌های شهید مطهری را بخوانند و ببینند 02/12/1402 - 13:07
اشتراک در رهبر انقلاب اسلامی؛ مرتضی مهطهری؛ روز معلم؛ 12 اردیبهش