10. خرداد 1401 - 9:44   |   کد مطلب: 9423
میثم صابریون با بیان اینکه در سال جاری برابر برنامه جامع تدوین شده ۴ هدف کلی را دنبال میکنیم، گفت: حمایت‌ از آمران‌به‌معروف‌و گروه های احیاگر و مطالبه گر از اهداف کلیدی ستاد است.

به گزارش پایگاه خبری قهاوندخبر،

میثم صابریون، ‌دبیر ستاد امربه‌معروف‌ و نهی‌ از منکر استان همدان در جلسه‌ دبیر ستاد امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر با نماینده مجمع رهروان امر به معروف استان گفت: ستاد به دنبال‌تصدی‌گری‌ درمیدان‌ نیست بلکه‌ نقش‌ تسهیل‌ گری‌، پشتیبانی و حمایتی‌ دارد.

وی گفت: برای تشکیل گروه های احیاگر و مطالبه گر تمامی ‌ظرفیت‌های‌ مردمی‌ بایستی فعال‌شود.

‌دبیر ستاد امربه‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر استان عنوان کرد: مجمع رهروان امربه معروف استان با ثبت گروه‌های‌ احیاگر و مطالبه‌گر‌، از مزایا‌ و ظرفیت قانونی‌ مجوز این گروه ها در عرصه های ۱۸ گانه امر به معروف استفاده‌ نماید.

مجید حیدری دلگرم، نماینده مجمع رهروان امر به معروف به‌فعالیتهای‌ یکسال‌ اخیر مجمع، پرداخت‌ و از نبود مکان‌ مناسب جهت‌ تمرکز فعالیت‌های‌ مجمع‌،‌ گلایه‌ کرد‌ و از ستاد خواست‌ که‌ در صورت‌ امکان، این‌ ظرفیت‌ برای‌ مجمع‌ ایجاد‌ شود.

حیدری دلگرم به برگزاری همایش هفته گذشته پیرامون عفاف و حجاب و فعال شدن‌ ظرفیتهای‌ مردمی‌ در حوزه اشاره نمود و به فعالیت های متنوع مجمع در حوزه فریضتین در سال جاری پرداخت .

همچنین مقرر گردید جلسه‌ مشترک‌ بین‌ ستاد و ارکان مجمع‌رهروان‌ جهت‌هم‌افزایی‌بیشتر فعالیت ها برگزار گردد.

دیدگاه شما

آخرین اخبار